Skip to content

תנאי שימוש

 1. כרטיס הביקור יכלול את כל פרטי יצירת הקשר עם בעל העסק.
 2. הכרטיס יעוצב בצורה מקצועית וייחודית המותאמת גם למכשיר הנייד וגם למחשב נייח (כדף נחיתה).
 3. בכרטיס הביקור ניתן להוסיף: תמונות, סרטון וידאו אחד מיו טיוב ,תוכן ומלל אודות העסק, קישורים ללא הגבלה למספרי טלפון, למייל, לאתר אינטרנט , ולרשתות החברתיות.
 4. על המשתמש לבחור את החבילה הרצויה, יובהר כי בכל חבילה ישנם אפשרויות שונות לשימוש במערכת ומחיר שונה.
 5. בשנה הראשונה iMazor יקים את כרטיס הביקור, אשר יעוצב בשיתוף עם המשתמש, בכל מקרה התוכן והחומרים יסופקו ע”י המשתמש עצמו בלבד.
 6. המחירים אשר מופיעים באתר לא כוללים מע”מ.
 7. כל החבילות המוצעות הינן בעלות שנתית חד פעמית ושירות שנתי של אחסון ודומיין.
 8. התשלום עבור כרטיס הביקור הדיגיטלי ודמי האחסון הינם עבור שימוש בשירות למשך 12 חודשים.
 9. התכנים אשר מועלים ע”י המשתמש הינם באחריותו של המשתמש בלבד ועליהם להיות מהימנים וחוקיים לרבות זכויות יוצרים, וכפופים לתנאי השימוש.
 10. למעט התכנים והחומרים אשר מועלים ע”י המשתמש, הבעלות בכרטיס הביקור, לרבות הדומיין, הינם של iMazor בלבד.
 11. המשתמש מצהיר כי ניתנת לו זכות השימוש בלבד בשירותי המערכת באתר, לרבות בכרטיס, וזאת בכפוף לתנאי הרכישה ולזמן מוגבל.
 12. לאחר 12 חודשים, השירות יתחדש באופן אוטומטי ל – 12 חודשים נוספים, במידה והמשתמש ירצה שלא לחדש את השירות לשנה נוספת, עליו להודיע על כך לiMazor בטרם תסתיים תקופת השירות.
 13. במידה והמשתמש לא יחדש בתום תקופת ההתחייבות את העסקה ו/או ירצה להפסיק את השימוש, כרטיס הביקור ירד מהרשת והמשתמש לא יוכל לבצע כל שימוש בו. כמו כן iMazor אינו מתחייב כי לאחר סיום ההתקשרות החומרים אשר הועלו על ידי המשתמש יישמרו במערכת, המשתמש מוותר מראש על כל טענה בנושאים אלו כלפי iMazor.
 14. במידה והמשתמש החליף כרטיס אשראי או שלא ניתן לבצע חיוב אוטומטי מסיבה כלשהי, הגישה לכרטיס הביקור ולמערכת תיחסם באופן אוטומטי וiMazor אינו מתחייב לשמור את הנתונים והחומרים, iMazor שומר לעצמו את הזכות לשמור את החומרים ואת הנתונים במידה והדבר יתאפשר, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של iMazor.
 15. זמן האספקה של כרטיס הביקור הדיגיטלי על ידי iMazor הינו עד 7 ימי עסקים בכפוף לכך כי כל המידע נמסר ע”י המשתמש.
 16. במידה וחל עיכוב באספקה בעקבות המשתמש, לא יהווה הדבר עילה לביטול השירות ו/או כל טענה כלפי iMazor.
 17. iMazor יעשה ככל שביכולתו לספק שירותים זמינים, תקינים ורציפים, יחד עם זאת, ייתכן כי יהיו תקלות אשר אינן בשליטת iMazor ו/או ייתכן כי iMazor יבצע שיפורים ותחזוקה , שיפורים אלו יחולו באופן אוטומטי וזאת ללא מתן התראה ו/או דרישת אישור מאת המשתמש , בעקבות כך ייתכן כי הכרטיס לא יהיה זמין (לזמן סביר) והדבר לא יהווה עילה למתן פיצוי ו/או שיפוי ו/או ביטול עסקה וiMazor לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף ו/או ישיר כתוצאה מכך.
 18. המשתמש נותן את הסכמתו כי העבודה תוצג כחלק מתיק העבודות של iMazor , בפרסומים וברשתות חברתיות.
 19. מחירי השירותים הקובעים הינם רשומים ליד כל שירות המופיע באתר, מובהר בזאת, כי iMazor, יהא רשאי לעדכן את מחירי המסלולים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 20. iMazor רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג’.